Гранична вредност функција

Нека јереална функција реалне променљиве и тачка нагомилавања скупа. За функцијукажемо да има граничну вредност (лимес)у тачкии пишемоако

Ако постоје, тада је
;
;
.
Нека јеи нека јетачка нагомилавања скупа. Даље, нека је, при чему јеи нека је. Тада је. Исти закључак важи ако је функцијанепрекидна у тачки, анепрекидна у тачки.

Ко је на мрежи: 518 гостију и 4 чланова