Лопиталова теорема


Теорема 1. Нека су функцијеидефинисане у интервалу, у интервалупостоје коначни изводии, при чему јеи, најзад, постоји (коначан или не) лимес, тада је
Теорема 2. Нека су функцијеидефинисане у интервалу, у интервалупостоје коначни изводии, при чему јеи, најзад, постоји (коначни или не) лимес, тада је
 
Теореме 1 и 2 важе и када јеили.

Ко је на мрежи: 386 гостију и 2 чланова