Прираштај функције. Појам извода функције

Прираштај функције

Нека јенепрекидна крива у равнипроизвољна фиксирана тачка на тој кривоји још једна тачка те криве различита од. Прираштај независно променљиве је број
,
а прираштај функцијеу тачкије број
.

Први извод

Први изводфункцијеу тачкије (коначна) гранична вредност

Брзина кретања материјалне тачке
 
Брзина кретања материјалне тачке која се креће по правој по законуу тренутку је

Ко је на мрежи: 330 гостију и један члан