Основне теореме о изводу

Изводи збира, производа и количника

Ако суидиференцијабилне функције у тачкии- константа, тада важи:


Извод сложене функцијe


Ако је функцијадиференцијабилна у тачки, а функцијадиференцијабилна тачки, тада је сложена функцијадиференцијабилна у тачкии важи:
тј..


Извод инверзне функције


Нека су функцијеиузајамно инверзне и непрекидне у тачки , односно. Ако је функција дифернцијабилна уи, тада је и функцијадиференцијабилна у тачкии важи
.

Логаритамски извод
 
Ако је функцијапозитивна и диференцијабилна у тачки, тада је и сложена функцијадиференцијабилна у тој тачки, при чему је
.

Ко је на мрежи: 367 гостију и 2 чланова