Бернулијева шема

Нека се у сваком од независних експеримената догађајреализује са вероватноћом . Тада је вероватноћа да се у тих експерименатареализује тачно путаједнака 
 

Ко је на мрежи: 477 гостију и 19 чланова