Варијације

Варијације без понављања k-те класе скупа, који има елемената, је сваки низ међусобно различитих елемената скупа. Број варијација без понављања k-те класе скупа од елеменатаједнак је

За варијације без понављања скупасу пермутације тог скупа.

Варијације k-те класе скупа,који има елемената је сваки низ од елемената скупа, при чему се елементи могу и понављати. Често се овакви низови називају и „варијације са понављањем“. Број варијација k-те класе скупа од елемената једнак је

Ко је на мрежи: 215 гостију и 2 чланова