Геометријске вероватноће

Нека је простор елементарних догађаја скупкоји је подскуп праве (односно равни или простора) са коначном дужином (тј. површином или запремином) и догађајподскуп скупакоји има дужину (површину, запремину). Тада је, где суидужине (површине, односно запремине) скупова, односно.

Ко је на мрежи: 417 гостију и 26 чланова