Гранична вредност функција

Нека јереална функција реалне променљиве и тачка нагомилавања скупа, тј. тачка која има својство да за свакопостоји тачкаа коју је. За функцијукажемо да има граничну вредност (лимес)у тачкии пишемоако

На сличан начин се разматрају случајеви када је један од бројеваи(или оба) једнакили. Као пример, наводе се два од таквих случајева.
 
У случају да јеписаћемо.
Ако постоје, тада је
;
;
.
Нека јеи нека јетачка нагомилавања скупа. Даље, нека је, при чему језа свакоу некој околини тачке, и нека је. Тада је.

Ко је на мрежи: 217 гостију и 2 чланова