Лопиталове теореме


Теорема 1. Нека су функцијеидефинисане у интервалу, у интервалупостоје изводии, при чему јеи, најзад, постоји (коначан или не) лимес. Тада је
Теорема 2. Нека су функцијеидефинисане у интервалу, у интервалупостоје изводии, при чему јеи, најзад, постоји (коначни или не) лимес. Тада је
 
Теореме 1 и 2 важе и када јеили.

Ко је на мрежи: 461 гостију и 35 чланова