Неке примене низова

1. Сложени интересни рачун
Ако јеглавница, акаматна стопа, вредност главнице послегодина је


2. Рачун улога и рачун ренте

Ако се на почетку сваке године уплаћује улоги рачунасложене камате, тада ће се на крају те године добити сума
Ако се на почетку сваке године од главницеисплаћује рентаи рачунасложеног интереса, на крају те године у банци ће остати сума
 

3. Збир бесконачног геометријског низа


Зазбир геометријског низа не постоји.

Ко је на мрежи: 246 гостију и један члан