Одређени интеграл

Њутн-Лајбницова Формула
Нека јенепрекидна функција ињена произвољна примитивна функције. Тада је

 
Парцијална интеграција код одређених интеграла
Нека функцијеиимају непрекидне изводе на сегменту. Тада је

 
Смена променљиве код одређеног интеграла
Нека је функцијанепрекидна, а функцијаима непрекидан извод. Ако је, тада важи једнакост

Ко је на мрежи: 131 гостију и 2 чланова