Основни појмови математичке статистике

Популација је простор исхода неког опита у математичкој статистици.

Случајна величина (обележје) је нумеричка карактеристикаелемената популације.

Узорак обима је - торкареализованих вредности обележја.
Узорачка средина обележјаје.
Узорачка дисперзија обележјаје.

Узорачко стандардно одступање обележјаје број.

Узорачка једначина линеарне регресијенаслучајних величинаије једначина
,
где је.

Ко је на мрежи: 453 гостију и 43 чланова