Примена одређеног интеграла

Површина равне фигуре

Нека јенепрекидна и не-негативна функција на. Површина фигуреу равни, ограничене одсечком, правамаииделом графика функцијеза, је


Запремина обртног тела


Нека је у равнидат криволинијски трапезограничен непрекидном и позитивном функцијоми нека телонастаје обртањем фигуреоко осе. Тада је запремина тела:
 

Дужина лука криве


Нека кривау равнипредставља график функције. Ако јенепрекидна функција на, тада део кривеограничен тачкамаиима дужину

 

Ко је на мрежи: 474 гостију и 52 чланова