Прираштај функције. Појам извода функције

Прираштај функције

Нека јеједначина непрекидне криве у равнипроизвољна фиксирана тачка на тој кривој ии још једна тачка те криве различита од. Прираштај независно променљиве је израз
,
а прираштај функцијеу тачкије израз
.

Први извод

Први изводфункцијеу тачкињеног домена је (коначна) гранична вредност (ако постоји)
.

Брзина кретања материјалне тачке
 
Брзина кретања материјалне тачке која се креће по правој по законуу тренутку је
.

Ко је на мрежи: 322 гостију и један члан