Својства реалних функција

Ограниченост

За функцијукаже се да је ограничена одозго (односно, ограничена одоздо) ако је такав скуп њених вредности, тј. ако постоји такав реалан број М да за сваковажи(односно). Ако је функција ограничена и одоздо и одозго, каже се да је ограничена.

Монотоност

За функцијусе каже да је:
растућа ако за свакоиз следи;
строго растућа ако за свакоиз следи;
опадајућа ако за свакоизследи;
строго опадајућа ако за свакоизследи.

Парност и непарност

Функцијаје парна ако:
1° скуп А је симетричан у односу на тачку 0, тј. из следи -.
2° за сваковажи.
Функцијаје непарна ако:
1° скуп А је симетричан у односу на тачку 0,
2° за свеважи.

Периодичност

За функцијусе каже да је периодична ако постоји такав бројда за сваковажии. Број Т се назива периодом функције. Ако постоји најмањи позитиван период, он се назива основним периодом.

Нула функције

Нула функцијеје сваки реалан бројтакав да је.

Ко је на мрежи: 147 гостију и један члан