Сложена функција. Инверзна функција


Нека је. Тада је сложена функцијадефинисана каоза свакои тада је.

Ако јебијективна („1-1“ и „на“) функција тада је инверзна функција зафункцијатаква да за сваковажии за сваковажи. Графици узајамно инверзних функција симетрични су међусобно у односу на праву y = x.

Ко је на мрежи: 373 гостију и 44 чланова