Случајне величине

Расподела вероватноће случајне величинедата је табелом:


Математичко очекивање случајне величинеје број

Дисперзија случајне величинеје број, тј.

Стандардно одступање случајне величинеје број
 

Коефицијент корелације случајних величинаидефинисаних на истом простору исхода је број
 

Ко је на мрежи: 434 гостију и 23 чланова