Условна вероватноћа. Независност. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула

Условна вероватноћа
Нека је. Условна вероватноћа догађајапри условује број


Независни догађаји
Догађајиису независни ако важи

Формула потпуне вероватноће
Нека сумеђусобно дисјунктни подскупови скупатакви да је њихова унија једнака скупуи да су њихове вероватноће различите од нуле и нека је произвољни догађај. Тада је 


Бајесова формула
Под условима као и код формуле потпуне вероватноће, ако је , онда важи

Ко је на мрежи: 483 гостију и 43 чланова