Растављање полинома на чиниоце

За растављање полинома на чиниоце користе се следећи закони и формуле:

1. Дистибутивни закон - издвајање чиниоца испред заграде

ab ± ac = a(b ± c)

2. Груписање чланова

ax + аy + bx + by = x(а + b)+y(а + b) = (а + b)(x + y)

3. Квадрат збира

a² + 2аb + b² = (а + b)² = (а + b)(а + b)

4. Квадрат разлике

a² - 2аb + b² = (а - b)² =  (а - b)(а - b)

5. Разлика квадрата

a² – b² = (а - b)(а + b) = (а + b)(а - b)

6. Разлика кубова

a³ – b³ = (а - b)(а² + аb + b²)

7. Збир кубова

a³ + b³ = (а + b)(а² - аb + b²)

8. Куб разлике

a³ - 3а²b + 3ab² – b³ = (а - b)³ = (а - b)(а - b)(а - b)

9. Куб збира

a³ + 3а²b + 3ab² + b³ = (а + b)³ = (а + b)(а + b)(а + b)

 

Решење: Идентитет доказујемо сређивањем полинома са десне стране једнакости.

Ко је на мрежи: 566 гостију и 89 чланова