Решење:

Поступак:

Ако посматрамо цео систем (као целину), у току кретања на њега делују силе:

mg тежине тела

реакције подлоге

силе у нитима

F спољна сила

Силе у нитима су унутрашње и поништавају се јер је њихов збир нула.

Како се сва 4 тега крећу истим убрзањем а, II Њутнов закон за правац кретања гласи:

Ако посматрамо 1. тег, према II Њутновом закону за правац кретања:

 


 
За 2. тег, II Њутнов закон за правац кретања гласи:

 

 

За 3. тег, II Њутнов закон за правац кретања гласи:

          

Ко је на мрежи: 347 гостију и 2 чланова