Решење:

Поступак:

 

a)убрзано кретање

AB:

б) Да би нацртали (v,t) дијаграм морамо знати брзину и време за тачке А,B и C.

A:

 

B:

C:
(успорено кретање)

Од добијених тачака цртамо график.

в) Укупан пређени пут једнак је површини троугла са дијаграма.

Средња брзина санки на целом путу је:

          

Ко је на мрежи: 218 гостију и 2 чланова