Важније величине и формуле


Г
ycтинa: (m - маса; V - запремина)

Импулс: (m - маса; - брзина)

Земљина тежа: Q = mg (g - убрзање слободног пада)

Еластична сила опруге: (k - коефицијент еластичности; х - деформација опруге, тј. апсолутна вредност разлике дужина деформисане и недеформисане опруге)

Инерцијална сила: (m - маса тела; а - убрзање неинерцијалног референтног система)

Максимална сила cтатичког трења: (k - коефицијент трења; N - сила нормалног притиска једног тела на друго)

Сила трења клизања:

Основни закон динамике транслације:

а) општи случај: ( - промена импулса тела; - временски интервал; ако , онда је  тренутна вредност, а ако је произвољно,  је средња вредност резултујуће силе која делује на тело)

б) ако је маса константна: ( - убрзање)

Ко је на мрежи: 578 гостију и 2 чланова