Важније величине и формуле

 

Рад константне силе: ( s - пут;  - компонента силе у правцу пута)

 

Рад произвољне силе једнак је

површини на графику зависности

силе од пута (слика)

 

 
Рад код ротационог кретања: (М - момент силе; θ - описани угао)

 

Кинетичка енергија:

а) транслаторног кретања: (m - маса; v - брзина)

б) ротационог кретања: (I - момент инерције; ω - угаона брзина)

Средња снага:(t - произвољан временски интервал; А - рад извршен у том интервалу)

Тренутна снага:

а) код транслаторног кретања:

б) код ротационог кретања:

Потенцијална енергија тела у близини Земље:(m - маса; g - убрзање слободног пада; h - висина)

Потенцијална енергија еластичне опруге:(k – коефицијент еластичности; х - деформација)

Потенцијална енергија гравитационе интеракције материјалних тачака или сферних тела:(и - масе; r - растојање између материјалних тачака или центара сферних тела)

Механичка енергија:  

Ко је на мрежи: 314 гостију и 49 чланова