Важније величине и формуле

Интензитет вектора положаја: (x, y и z су координате)

Интензитет вектора помераја:

(је почетни положај, аје крајњи положај)

Средња путна брзина: (s - пут; t - време)

Вектор средње брзине: (- померај)

Тренутна брзина:,

Средње убрзање: (- почетна, - крајња брзина за произвољни временски интервал t)

Тренутно убрзање:,

I Равномерно праволинијско кретање ()

(s - пређени пут; t - време кретања)

II Равномерно убрзано праволинијско кретање ()

а) у случају кад векторииимају исти смер, важи:

б) у случају кад вектори и имају супротан смер, за кретање од почетног тренутка до тренутка заустављања важи:

Величине којима се описује кружно кретање

Средња угаона брзина: (φ - описани угао)

Тренутна угаона брзина:,

Средње угаоно убрзање:

Тренутно угаоно убрзање:,

Период:

Фреквенција:

Пређени пут: (r - полупречник путање)

Линијска (перuферијска) брзина:

Тангенцијално убрзање:

Нормално убрзање:

Укупно убрзање:

III Равномерно кружно кретање (ω = const)

IV Равномерно убрзано кружно кретање

За произвољно кретање пут се може одредити са графика зависности брзине од времена.

За произвољно кружно кретање описани угао може се одредити са графика зависности угаоне брзине од времена.

Ко је на мрежи: 891 гостију и 20 чланова