Решење:

Поступак: 

Омов закон на цело струјно коло гласи:

- унутрашњи отпор извора

- укупан отпор у спољашњем делу кола

Па је:

ПрименимоКирхофово правило на контуру “a”:
 
Кирхофово правило за тачку А:
 
Изналазимо струју:
 
Изналазимо струјукоја тече крози:

Ко је на мрежи: 296 гостију и 11 чланова