Важније формуле

Једначина равног огледала: (- удаљеност лика од огледала - увек је негативна, тј. ликови су имагинарни; - удаљеност предмета од огледала)
Једначина сферног огледала - конкавног (издубљеног) и конвексног (испупченог): (- удаљеност лика од темена огледала – узима се да је позитивна за реалне ликове, тј. ликове са исте стране огледала као и предмет а негативна за имагинарне ликове, тј. ликове који се налазе са друге стране огледала у односу на предмет; -  удаљеност предмета од огледала;- жижна даљина огледала (позитивна је за конкавна а негативна за конвексна огледала);- полупречник кривине огледала (позитиван је за конкавна а негативан за конвексна огледала)) 
Увећање (линеарно) огледала: (- величина лика у правцу нормалном на оптичку осу;- величина предмета) 


Скретни угао светлости при проласку кроз призму:(- скретни угао;- упадни угао светлости на површину призме;- преломни угао светлости на другој површини призме; - угао призме)
Минимални скретни угао светлости при проласку кроз призму (тада је):и(- индекс преламања материјала призме) 
Скретни угао светлости при проласку кроз танке призме (оптички клин):(овде сумали)
Померање зрака светлости при проласку кроз планпаралелну плочу:

(- величина померања; - дебљина плоче;- упадни угао светлости на плочу; - преломни угао светлости;- релативни индекс преламања материјала планпаралелне плоче у односу на средину у којој се налази)

Сочива - танка сочива

                                    сабирна                                                                                                                                                              расипна
Једначина сочива:(- удаљеност лика од центра сочива - узима се да је позитивна за реалне ликове, тј. ликове који се налазе на другој страни сочива у односу на предмет, а негативна за имагинарне ликове, тј. ликове који се налазе са исте стране сочива као и предмет; - удаљеност предмета од центра сочива;- жижна даљина сочива - позитивна је за сабирна а негативна са расипна сочива)
Жижна даљина сочива (оптичарска једначина):(- релативни индекс преламања материјала сочива према средини у којој се сочиво налази;- полупречници кривина сочива - узимају се да су позитивни за испупчене а негативни за издубљене сферне површине сочива)
Линеарно увећање сочива:
Оптичка јачина сочива:диоптрија (диоптрија; позитивна је за сабирна а негативна за расипна сочива)
Жижна даљина система два сочива чије се главне оптичке осе поклапају, а сочива се налазе на растоуању:
Жижна даљина система приљубљених сочива чије се главне оптичке осе поклапају:

Ко је на мрежи: 329 гостију и 3 чланова