Важније формуле

Увећање лупе: (- растојање лика од лупе (негативно је - лик је имагинаран); - жижна даљина лупе)

Када је око непосредно уз лупу,, где једаљина јасног вида за нормално око, увећање лупе је.
Увећање микроскопа:(- увећања објектива и окулара;-  жижне даљине објектива и окулара;- растојање жижа објектива и окулара (у грубљим прорачунима растојање објектива и окулара);- даљина јасног вида)
Увећање дурбина:

Увећање пројекционих и фотографских апарата:

Ко је на мрежи: 362 гостију и 52 чланова