СВЕТЛОСТ У РАЗНИМ СРЕДИНАМА

Важније формуле

Закон одбијања светлости:
(- упадни угао;- одбојни угао)
Закон преламања светлости:( - упадни угао;
- преломни угао;- брзине светлости у првој и другој средини;- апсолутни индекси преламања прве и друге средине;- релативни индекс преламања друге средине у односу на прву)
Закон тоталне рефлексије:surs(- гранични угао)
Закон апсорпције:(- интензитет пропуштене светлости;- интензитет упадне светлости;- линеарни коефицијент апсорпције;- дебљина апсорбера)
Доплеров ефекат за светлост у случају кад се извор и пријемник крећу дуж правца који их спаја:; ако је.
(знак + у бројиоцу и - у имениоцу означавају узајамно приближавање; обрнути знаци су при удаљавању)

Ко је на мрежи: 201 гостију и 49 чланова