Важније формуле

Апсолутни индекс преламања светлости:  
Релативни индекс преламања светлости:  
Геометријска разлика путева два таласа:  
Разлика оптичких путева (путна разлика):  

Интерференција светлости

Фазна разлика таласа:  
Услов за настанак конструктивне интерференције (интерференциони максимум):или:  
Услов за настанак деструктивне интерференције (интерференциони минимум):
 или:тј.или:  
Ако је:(- удаљеност заклона од извора;- растојање међу изворима;- угао под којим се види неки максимум или минимум)
Удаљеност k-тог максимума од нултог:  
Услов за добијање интерференције у одбијеној светлости ако је са обе стране клина, односно слоја (сл. 1) оптички ређа средина:
- интерференциони максимум
- интерференциони минимум
(- преломни угао светлости). Ако је са доње странеоптички гушћа средина, услови су обрнути.


Полупречници тамних (светлих) Њутнових прстенова (сл. 2):

Дифракција светлости

На једном отвору - путна разлика крајњих зрака: (- ширина отвора;- дифракциони угао)
- дифракциони максимум
- дифракциони минимум
Дифракциона решетка: (- константа решетке;- број зареза по јединици дужине)
Угаона ширина главног максимума:(- укупан број зареза на решетки,, где јеширина (дужина) решетке)
Моћ разлагања дифракционе решетке: (- ред спектра)

Поларизација светлости


Брустеров закон:(- упадни угао;- релативни индекс преламања)
Малусов закон:(- интензитет поларизоване светлости када је прошла кроз анализатор;- интензитет поларизоване светлости испред анализатора, при чему је- интензитет неполаризоване светлости;- угао између оптичких оса поларизатора и анализатора)

Ко је на мрежи: 137 гостију и 23 чланова