Важније формуле

Боров услов квантовања:(орбитални- момент импулса електрона)

Полупречници стационарних боровских орбита електрона:

(- редни број атома у периодном систему,- први Боров радијус)
Брзине електрона на стационарним боровским орбитама:
 
Енергије стационарних стања електрона по Боровом моделу:
 
Таласне дужине линија из спектра водоника и јона сличних водонику:
(- Ридбергова константа)
Деброљевска таласна дужина честице:(- импулс честице,- Планкова константа)
Релације неодређености:и(- неодређеност положаја,- неодређеност импулса,- неодређеност енергије неког стања,- средње време живота честице у том стању)
Шредингерова једначина за једнодимензионо стационарно стање честице:
(- таласна функција,- маса честице,- укупна енергија честице,- потенцијална енергија)
Вероватноћа проласка честице кроз правоугаону потенцијалну баријеру висинеи ширине:
(- енергија честице)
Енергија квантног линеарног хармонијског осцилатора:
(- кружна учесталост,)

Ко је на мрежи: 549 гостију и 30 чланова