Важније формуле

Интензитет орбиталног момента импулса електрона у атому:

(- орбитални квантни број)

Пројекција орбиталног момента импулса електрона на правац поља:
(- магнетни квантни број)
Енергија водониковог атома:
( - главни квантни број)
Краткоталасна граница континуалног рендгенског спектра:
 ( - напон на рендгенској цеви)
Таласне дужине карактеристичног рендгенског спектра (Мозлијев закон):
(- таласна дужина линије из карактеристичног рендгенског спектра, - редни број атома у периодном систему,  - константа екранирања, - Ридбергова константа)
Енергија ротације двоатомског молекула:
(- момент инерције)
Момент инерције двоатомског молекула:
( и - масе атома, - растојање између атома)
Енергија осциловања двоатомског молекула:
(- кружна учестаност осциловања,- коефицијент анхармоничности)

Ко је на мрежи: 182 гостију и 2 чланова