Вектори

Векторје скуп свих оријентисаних дужи исте дужине, истог правца и истог смера.
Интензитетвектораје дужина оријентисане дужикоја представља вектор.
Нула вектор.
Вектор супротан векторује.
Сабирање вектора. За вектореи, векторје збир вектораи, тј., односно(сабирање вектора надовезивањем).
Својства сабирања вектора:
 
Производ броја и вектора. Производ бројаи вектораје вектородређен условима:
Интензитет вектораје;
Векториису истог правца;
Векторииимају исти смер, ако јеи супротан смер ако је.
За вектореии бројевеважи:

Ко је на мрежи: 594 гостију и 2 чланова