Изометријске трансформације

За сваки вектордефинисана је транслација. То је пресликавање које произвољну тачкуслика у тачкутако да важи.

Централна симетрија
у односу на тачкује пресликавањекоје произвољну тачкупресликава у тачкутакву да јесредаште дужи.

За сваку правудефинисана је осна симетрија. То је пресликавање које произвољној тачкидодељује тачкутакву да јесиметрала дужи.

За сваку тачкуу равни и сваки угаодефинисана је ротација. Она произвољну тачкуравни пресликава у тачкутако да јеи.

Ко је на мрежи: 642 гостију и 2 чланова