Приближне вредности реалних бројева

Заокругљивање децималних бројева надецимала врши се по следећим правилима:

(1) Ако је-ва децимала мања од 5, онда првихдецимала остају непромењене.
(2) Ако је-ва децимала већа од 5, онда се та-та децимала увећава за један, а првихдецимала или остају непромењене (ако је та-та децимала била мања од 9) или се на одговарајући начин мењају (ако је-та децимала била једнака 9).
(3) Ако је-ва цифра једнака 5 и бар једна цифра после ње није једнака нули, онда се-та цифра увећава за 1.
(4) Ако је-ва цифра једнака 5 и све цифре иза ње су нуле, онда се та-та цифра не мења ако је парна, а увећава за један, ако је непарна.

Нека јереалан број иприближна вредност тачног броја.
Апсолутна грешка приближног бројаје број  
Релативна грешка приближног бројаје број 
Нека је, онда се бројназива граница апсолутне грешке, а бројграница релативне грешке.

Ко је на мрежи: 729 гостију и један члан