Процентни рачун

- проценат (процентна стопа) је стоти део неке величине:

- главница (основна вредност, главна величина, главни износ) представља величину од које се рачунају проценти.
- процентни износ (процентни принос) представља део главнице коме одговара одређени проценат.
Из основне пропорције процентног рачуна

израчунава се једна од величина ако су друге две познате:

Промил представља хиљадити део главнице, а сав рачун са промилима разликује се од процентног рачуна у томе што уместо броја 100 користимо број 1000:
 

Ко је на мрежи: 724 гостију и један члан