Релације

Бинарна релација скупаје сваки подскупскупа. Ако је(што се записује и као и) кажемо да су елементииу релацији.
Релација скупаје:
(Р) рефлексивна, ако је
(С) симетрична, ако је
(А) антисиметрична, ако је
(Т) транзитивна, ако је  
Релацијукоја је рефлексивна, симетрична и транзитивна називамо релација еквиваленције. Ако јерелација еквиваленције на скупу, тада скуп, где јеназивамо класом еквиваленције елемента.
При томе важи:
(1);
(2)  ако је, онда је;
(3)  ако није, онда је.
Релацијукоја је рефлексивна, антисиметрична и транзитивна називамо релацијом поретка.

Ко је на мрежи: 156 гостију и 2 чланова