ОСНОВНИ ОБЈЕКТИ У ГЕОМЕТРИЈИ

Основни објекти у геометрији су тачке, праве и равни. У формулацијама задатака, и када се то посебно не нагласи, тачке се означавају великим латиничним словима:, праве малим латиничним словима:, а равни грчким словима:.
Ако тачкаприпада правој, односно равни, то се означава са, а ако праваприпада равниса. (Записиису погрешни!). За пресеке правих и равни коректне су ознаке:(док је погрешна, на пример,и).
Основне релације су „бити између“ и „бити подударан“. За тачкеозначава да је тачкаизмеђу тачакаи, ада је пар тачакаподударан пару.

Ко је на мрежи: 165 гостију и један члан