Функције

Пресликавање (функција) скупау скуп, у ознаци, јесте релацијакоја има својство да је сваки елемент скупау релацијиса тачно једним елементом скупа.
За пресликавањекажемо да јеако важи
 
или, што је еквивалентно,
 
Пресликавањејеако
 
Ако суипресликавања, тада јепроизвод (композиција) пресликавањаии дефинисан је условом

Нека је1-1 и НА пресликавање. Тада постоји инверзно пресликавање, тако да је
 заиза.

Ко је на мрежи: 581 гостију и 3 чланова