ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

Цео бројдељив је целим бројемако постоји цео бројтакав да је. Пише се(дели).
Сваки цео бројможе се на јединствен начин помоћу датог природног бројапредставити у облику
,
где суицели бројеви. Бројсе назива количником, аостатком при дељењу бројабројем.

Заједнички садржалац целих бројеваразличитих од нуле је сваки број који је дељив свим бројевима. Најмањи међу позитивним заједничким садржаоцима бројеваназива се најмањим заједничким садржаоцем ових бројева и означава са НЗС().

Највећи међу заједничким делиоцима целих бројеваје највећи заједнички делилац ових бројева. Означава се са НЗД().

Природан бројје прост ако не постоји ниједан природан бројтакав да. Ако јеприродан број већи оди није прост, каже се да је број сложен.

Сваки природан бројвећи одможе се једнозначно представити у облику производа простих чинилаца (са тачношћу до њиховог поретка):
.

Овакво представљање бројаназива се канонскам факторизацијом.

Ко је на мрежи: 644 гостију и један члан