Каматни рачун

Формула за процентни износкористи се за израчунавање камате (простог интереса) и капитала.
За каматни рачун је- камата или интерес,- капитал или главница,- процентна стопа,- време, па је

ИЗРАЧУНАВАЊЕ КАМАТЕ (ИНТЕРЕСА)
, време дато у годинама;
, време дато у месецима;
, време дато у данима.

ИЗРАЧУНАВАЊЕ КАПИТАЛА
, време дато у годинама;
, време дато у месецима;
, време дато у данима.
Интерес на интерес рачуна се по формули
 
где јеброј година,
За месечно камаћење формула је:
 

Ко је на мрежи: 202 гостију и 2 чланова