Кружна линија (кружница, круг)

Периферијски угао. Угао чије теме припада кружној линији, а краци су тетиве тог круга, зове се периферијски угао кружне линије.
Централни угао. Угао чије је теме центар кружне линије зове се централни угао.
-    Централни угао је два пута већи од одговарајућег периферијског угла;
-    Сви периферијски углови над истим луком неке кружне линије једнаки су или суплементни;
-    Периферијски угао над пречником је прав;
-    Троугао чија је једна страница пречник описаног круга је правоугли.
Тангентни угао. Угао између тетивеи тангентеједнак је периферијском углу над тетивом.
Тетивни четвороугао је четвороугао око којег се може описати круг.
-    Наспрамни углови код тетивног четвороугла су суплементни.
Тангентни четвороугао је четвотроугао у који се може уписати круг.
-    Код тангентног четвороуглазбир наспрамних страница је једнак.

Ко је на мрежи: 895 гостију и 20 чланова