Линеарна функција

Линеарна функција дефинисана на скупу реалних бројева је функцијаодређена са

График ове функције је права линија.
је коефицијент правца праве
- заправа гради са позитивним деломосе оштар угао и тада је функција растућа;
- заправа гради са позитивним деломосе туп угао; функција је опадајућа;
- заправа је паралелна саосом; функција је константна.
Решење једначине, тј.назива се нулом линеарне функције.
је одсечак наоси - заправа пролази кроз координатни почетак.
заправа се поклапа са осом; свака тачкаје нула функције.

Ко је на мрежи: 632 гостију и 2 чланова