Линеарне једначине

Линеарна једначина поје свака једначина са непознатомкоја се еквивалентним трансформацијама своди на једначину облика
,
где суиреални бројеви.
Ако је, онда једначина има јединствено решење.
Ако јеи, онда једначина нема решења (једначина је немогућа).
Ако је, онда једначина има бесконачно много решења (свакоје решење).

Једначинеису еквивалентне ако је свако решење прве једначине уједно решење и друге једначине и обрнуто (тј. ако је тачна формула).

Ко је на мрежи: 335 гостију и 50 чланова