Подударност дужи, углова и троуглова

1.    Две дужиису једнаке (или подударне) ако јеи то означавамо са.
2.   Два угла,и, једнаки су ако и само ако на крацима, постоје редом тачке,такве да јеи.
3.   Напоредни углови једнаких углова су једнаки међу собом.
4.   Унакрсни углови су једнаки међу собом.
5.   Углови са паралелним крацима су подударни или суплементни.
6.   Углови са нормалним крацима су подударни или суплементни.
7.   Трансверзални углови су углови који се добијају када једна права(трансверзала) сече дате правеи.
8.   Ставови о подударносги троуглова.
Уобичајено је да се странице троуглова означавају малим словом које одговара темену наспрамног угла - наспрам теменаи угла, је страница.
Сваки од следећих углова је потребан и довољан да важи:

Ко је на мрежи: 178 гостију и 6 чланова