Размере и пропорције

Размера. Количник, односно, зовемо размером реалних бројеваи.
Основно својство размере. Вредност размере се не мења ако се оба њена члана помноже (поделе) бројем различитим од нуле. Дакле, размераеквивалентна је размери.
Пропорција (сразмера). Једнакост двеју размеразове се пропорција. Члановиизову се спољашњи, аиунутрашњи чланови пропорције.
Основно својство пропорције. Производ спољашних чланова пропорције једнак је производу унутрашњих чланова. Важи следећа еквиваленција

Продужена пропорција. Једнакост три или више размера назива се продужена пропорција. На пример

Ко је на мрежи: 275 гостију и 6 чланова