Системи линеарних једначина

Систем од две линеарне једначине са две непознатеје конјункција једначина
где судати реални бројеви.

Решења једначина одређена су формулама:

где је(детерминанта система).
Засистемима јединствено решење.
Засистемима бесконачно много решења (неодређен је).
Засистемнема решења.

Ко је на мрежи: 184 гостију и 2 чланова