Сличност. Сличност троуглова

1. Пресликавањеравнина саму себе, које сваке две тачкепреводи у тачке, где једати позитиван број, назива се транформацијом сличности (или кратко сличношћу) са коефицијентом.
2. Ставови сличности троуглова. Нека суидва троугла. Сваки од наредних услова је потребан и довољан да важи.
 
3. Примена сличности на посебне случајеве.

Свака два једнакостранична троугла су слична;
Два једнакокрака троугла су слична ако имају једнаке углове и на основицама;
Два једнакокрака троугла су слична ако имају једнаке углове наспрам основица;
Два једнакокрака троугла су слична ако им је размера основици једнака размери кракова;
Свака два једнакокрака правоугла троугла су слична;
Два правоугла троугла су слична ако су им катете пропорционалне;
Два правоугла троугла су слична ако им је размера хипотенуза једнака размери једног пара катета.

Ко је на мрежи: 220 гостију и 5 чланова