Уређено поље реалних бројева

1) Скуп природних бројева,

2) Проширени скуп природних бројева,

3) Скуп целих бројева,
4) Скуп рационалних бројева садржи све бројеве обликагде суицели бројеви,,

5) Скупреалних бројева садржи све, коначне или бесконачне, децималне бројеве. Међу њима, коначни и периодично-бесконачни су рационални, а остали ирационални. Дакле, скуп реалних бројева је унија скупа рационалних и скупа ирационалних бројева,
 
6) Операције сабирања и множења у скупу реалних бројева имају својства: 
 
7) У скупу реалних бројева дефинише се апсолутна вредност броја(означава се са) на следећи начин:

Ко је на мрежи: 238 гостију и 5 чланова