Хомотетија

Нека једата тачка идати број различит од нуле. Пресликавањефигуре, при којем свакој тачки одговара тачка, таква да је, назива се хомотетијом са центроми коефицијентом . Пишемо.

Тачканазива се центром хомотетије, акоефицијент хомотетије.

Ко је на мрежи: 622 гостију и 2 чланова