Четвороугао, многоугао

1.    Четвороугао
Збир унутрашњих углова четвороугла једнак је пуном углу;
Збир спољашњих углова четвороугла једнак је пуном углу;
Четвороугао је паралелограм ако и само ако важи било који од наведених услова:
-    углови на свакој страници су суплементни;
-    оба пара наспрамних углова су парови међусобно једнаких углова;
-    оба пара наспрамних страница су парови међусобно једнаких страница;
-    дијагонале се узајамно полове.

2.    Многоугао (полигон)
Број свих дијагонала из једног темена многоугла од страница је;
Број свих дијагонала -тоугла је;
Збир свих унутрашњих углова -тоугла је;
Централни угао правилног -тоугла је;
Унутрашњи угао правилног -тоугла је;
Спољашњи угао правилног -тоугла је.

Ко је на мрежи: 307 гостију и 48 чланова